En protese er til erstatning for manglende tænder , protesen ligner de naturlige tænder.

Helprotese

Helproteser tilbydes hvis du ikke har nogle af dine egne tænder tilbage og hvis du ikke kan eller ikke ønsker at få implantater. Helproteser fremstilles så de ligner de naturlige tænder og protesen tilpasses så den passer til dine gummer.

Delprotese

Såfremt du har nogle af dine naturlige tænder tilbage men ikke kindtænderne , kan du få tilbudt en delprotese. Delprotesen bliver fæstnet til dine tilbageværende tænder. Der er 2 typer delproteser , unitor som sidder fast på dine tilbageværende tænder eller gingivalt understøttede proteser.

Tilpasning af protese

En protese er som nævnt en erstatning for de naturlige tænder, det er meget individuelt hvordan den enkelte accepterer en protese, nogle har svært ved at acceptere en protese mens andre ikke har nogen problemer med brugen. Du skal endvidere være opmærksom på at en protese kan kræve tilpasning efter nogle uger eller måneders brug. Det er meget individuelt fra person til person om tilpasning er nødvendig. Tilpasning af protese er gratis inden for 3 måneder, men rejsen kan ikke betragtes som garantirejse.