Garanti på tandlægearbejde

Patientskadeforsikring

Unimedex har patientskadeforsikring efter de nationale regler.

Fælles garanti på tandlægearbejde

Implantater 5 år

Proteser max. 2 år , såfremt der efter anbringelse af protesen er manglende tænder ydes der garanti 3 – 6 måneder. Dette skyldes at protesen belastes ekstra når øvrige tænder mangler.

Der ydes indledende 1 års garanti , såfremt patienten kommer til kontrolbesøg inden 12 måneder forlænges garantien med yderligere 1 år.

Kroner , broer , inlay og onlay , der ydes max. 5 års garanti. Såfremt der efter påsætning er manglende tænder nedsættes garantien til 6 måneder. Såfremt patienten inden 6 måneder får eventuelle manglende tænder rekonstrueret forlænges garantien med 1 år og derefter med 1 år ad gangen såfremt der aflægges kontrolbesøg hos tandlægen mindst hver 12 måned.

Stifter , der ydes 1 års garanti , såfremt patienten efter isætning af stiften har manglende tænder ydes der ikke garanti.

Fyldninger der ydes 1 års garanti såfremt der ikke er manglende tænder.

Behandling der falder ind under garanti

Såfremt der skal udføres behandling der er omfattet af garantien forpligter tandlægen sig til at dække patientens rejse samt udgifter til hotelophold.

For garantierne gælder det at garantien reduceres eller bortfalder

Såfremt mundhygiejnen forsømmes.

Såfremt tandlægens instruktioner ikke er fulgt.

Såfremt patienten undlader at få behandlet tand- eller mundsygdomme.

Såfremt patientens tandkød eller knogle forandres som følge af den naturlige udvikling.

Såfremt der opstår sygdom hos patienten der har en dokumenteret indvirkning på tændernes tilstand.